Thể thao Việt Nam quyết định số suất dự Olympic 2024 trong tháng 5

Thể thao Việt Nam chỉ còn tháng 5 quyết định để giành thêm số suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 do chúng ta sẽ tham gia những lượt đấu vòng loại cuối cùng của một số môn.