Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Chiều 18/12, 695 đại biểu sinh viên đã tề tựu về Thủ đô tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong không khí sôi động, náo nhiệt. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam; thể hiện khát vọng, ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 1
Đại biểu sinh viên trong và ngoài nước đã có mặt tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt – Xô tham dự ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam, mang đến sức trẻ, đầy sáng tạo, nhiệt huyết của thế hệ sinh viên thời kỳ mới.
Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 2Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 3
Những khoảnh khắc tươi trẻ của sinh viên Việt Nam tại đại hội.
Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 4Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 5
Sinh viên Việt Nam tham dự triển lãm Sinh viên Việt Nam Kiến tạo tương lai – Dựng xây đất nước.
Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 6
Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 7
Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI sẽ tiến hành hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế Đại hội; trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; Hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.
Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 8Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 9
Sinh viên Việt Nam sôi động trước giờ G.
Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 10Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 11Không khí sôi động tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ảnh 12
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tổng hợp: Tienphong