9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu xăng dầu sang những thị trường nào?

9 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam đạt 1.663.304 tấn, trị giá 1,39 tỷ USD, tăng 7,4% về lượng và giảm 9,06% về trị giá.

Xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 9/2023 giảm 18,8% về lượng và giảm 9,7% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 163.820 tấn, trị giá 148 triệu USD. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu đạt 1.663.304 tấn, trị giá 1,39 tỷ USD, tăng 7,4% về lượng và giảm 9,06% về trị giá.

Theo Tổng cục Hải quan, về thị trường, Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2023, đạt 406.705 tấn, trị giá 345,6 triệu USD, giảm 18,5% về lượng và giảm 33,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 24% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 9/2023 đạt 15.355 tấn, trị giá 14,7 triệu USD, giảm 50,9% về lượng và giảm 49% về trị giá.

Giá xăng dầu hôm nay ngày 23/10/2023: Xăng tăng từ 458-469 đồng/lít; giá dầu tăng nhẹ
9 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam đạt 1.663.304 tấn, trị giá 1,39 tỷ USD, tăng 7,4% về lượng và giảm 9,06% về trị giá

Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc chiếm 9% về lượng, đạt 154.086 tấn và 10% về kim ngạch, đạt 140,8 triệu USD, tăng 67,7% về lượng và tăng 44,6% về trị giá; riêng tháng 9/2023 đạt 25.983 tấn, trị giá 24,6 triệu USD.

Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 8% về lượng, đạt 137.410 tấn và chiếm 9,1% về kim ngạch, đạt 128 triệu USD, tăng 54,8% về lượng và tăng 24,2% về trị giá trong 9 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 9/2023 xuất khẩu tăng 30,5% về lượng và tăng 47,2% về trị giá.

Thị trường Singapore chiếm 11,7% về lượng đạt 195.688 tấn và 8,1% về kim ngạch đạt 114 triệu USD, tăng 70,6% về lượng và tăng 31,7% về trị giá; riêng tháng 9/2023 đạt 15.190 tấn, trị giá 9,6 triệu USD.

Tiếp sau là thị trường Lào, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ.

Tổng hợp: Báo công thương