Khi nào được miễn tất cả bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024?

Có ba trường hợp thí sinh được miễn tất cả bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội.

Năm 2024 là năm đầu tiên áp dụng Thông tư số 02/2-24/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành với một số điểm mới. Thí sinh cần lưu ý ngay từ bây giờ để chủ động chuẩn bị các dữ liệu cần thiết, đồng thời bảo đảm quyền lợi của mình.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 2-5. Quy chế thi quy định có ba trường hợp được miễn tất cả bài thi.

Trường hợp thứ nhất, thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa. Thí sinh phải đáp ứng đủ các điều kiện: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ khá trở lên; có tên trong danh sách miễn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, thí sinh trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa – văn nghệ. Thí sinh phải đáp ứng đủ các điều kiện: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên; có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn, dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở giáo dục và đào tạo trước ngày thi tốt nghiệp.

Thứ ba, thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Các trường hợp này cần đáp ứng các điều kiện: Người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung thì phải học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện dự thi, có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung, phải được hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp trung học phổ thông, có giấy xác nhận khuyết tật.

Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phải học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện dự thi, có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


NGUỒN: HÀ NỘI MỚI