Chưa được phân loại

Bảng giá 2023

   Bảng báo giá dịch thuật các ngôn ngữ tại Tâm Hòa Phát NGÔN NGỮ 2 CHIỀU TÀI LIỆU THÔNG THƯỜNG TÀI LIỆU CHUYÊN NGHÀNH Tiếng Anh Từ 39.000 Từ 65.000 Tiếng Nhật Từ 79.000 Từ 95.000 Tiếng Hàn Từ 79.000 Từ 95.000 Tiếng Trung Từ 69.000 Từ 85.000 Tiếng Đức Từ 79.000 Từ 95.000 […]

Dịch thuật chuyên ngành thực phẩm đồ uống tại Tâm Hòa Phát

Dịch thuật chuyên ngành thực phẩm đồ uống tại Tâm Hoà Phát: Phục vụ quốc tế hóa đảm bảo ngôn ngữ chuyên môn. Trong một thế giới ngày càng liên kết và phát triển với sự giao thoa văn hóa, kinh tế nhu cầu dịch thuật chuyên ngành thực phẩm đồ uống ngày càng cao. […]

Dịch thuật chuyên ngành thiết kế nội thất tại Tâm Hòa Phát

Dịch thuật chuyên ngành Thiết kế nội thất tại Tâm Hoà Phát: Phục vụ quốc tế hóa đảm bảo ngôn ngữ chuyên môn. Trong một thế giới ngày càng liên kết và phát triển với sự giao thoa văn hóa, kinh tế nhu cầu dịch thuật chuyên ngành Thiết kế nội thất ngày càng cao. […]

Dịch thuật chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại Tâm Hòa Phát

Dịch thuật chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại Tâm Hoà Phát: Phục vụ quốc tế hóa đảm bảo ngôn ngữ chuyên môn. Trong một thế giới ngày càng liên kết và phát triển với sự giao thoa văn hóa, kinh tế nhu cầu dịch thuật chuyên ngành Thiết kế đồ họa ngày càng cao. […]

Dịch thuật chuyên ngành Spa, làm đẹp tại Tâm Hòa Phát

Dịch thuật chuyên ngành Spa, làm đẹp tại Tâm Hoà Phát: Phục vụ quốc tế hóa đảm bảo ngôn ngữ chuyên môn. Trong một thế giới ngày càng liên kết và phát triển với sự giao thoa văn hóa, kinh tế nhu cầu dịch thuật chuyên ngành Spa, làm đẹp ngày càng cao. Với sự […]

Dịch thuật chuyên ngành sản xuất tại Tâm Hòa Phát

Dịch thuật chuyên ngành sản xuất tại Tâm Hoà Phát: Phục vụ quốc tế hóa đảm bảo ngôn ngữ chuyên môn. Trong một thế giới ngày càng liên kết và phát triển với sự giao thoa văn hóa, kinh tế nhu cầu dịch thuật chuyên ngành sản xuất ngày càng cao. Với sự phát triển […]