Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục đề xuất phương án biên soạn bộ SGK mới

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội việc tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa trong năm 2025.

Yêu cầu Bộ Giáo dục đề xuất phương án biên soạn một bộ SGK
Sách giáo khoa lớp 3 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ngày 25/12, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành đề xuất phương án biên soạn bộ SGK mới trong năm 2025 của Thủ tướng về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông. Chỉ thị này đòi hỏi phương án dựa trên kinh nghiệm chương trình 2018 và hướng dẫn định giá sách để kiểm soát chi phí.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ trích Bộ chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo Nghị quyết số 88/2014 về biên soạn sách giáo khoa. Thủ tướng đánh giá tích cực chương trình 2018, nhưng cũng yêu cầu cải thiện biên soạn sách và cơ sở vật chất giáo dục.

Chương trình thay thế sách giáo khoa đã bắt đầu từ lớp 1 năm 2020 và dự kiến hoàn tất vào năm 2025. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ quan điểm rằng việc quay lại sử dụng một bộ sách giáo khoa vào thời điểm này sẽ là lãng phí và khó đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn kiên quyết đề xuất quốc hội xem xét và quyết định tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 88.

Chỉ thị đánh giá tích cực chương trình 2018 nhưng chỉ ra vấn đề chậm trễ và không đồng bộ trong việc triển khai, biên soạn và thẩm định sách giáo khoa. Thủ tướng yêu cầu Bộ hoàn thiện chương trình, cùng với đầu tư cơ sở vật chất và giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Các tỉnh được giao nhiệm vụ rà soát mạng lưới trường và đầu tư cho giáo dục. Thủ tướng cũng đề xuất đẩy mạnh xã hội hóa và huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Với giáo dục đại học, Bộ cần hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giáo dục và sư phạm. Những nhiệm vụ này nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.

Tổng hợp: Báo VnEpress